Sale
  • SAM PRINTED DRESS (black/white) - SO SASS
  • SAM PRINTED DRESS (black/white) - SO SASS
  • SAM PRINTED DRESS (black/white) - SO SASS

SAM PRINTED DRESS (black/white)

Printed dress in black and white 

one size